Acasa


  • Spitalul Clinic Județean de Urgența “Sf.Ap.Andrei”Galați  a câștigat împreună cu partenerii lui Spitalul de Pneumoftiziologie Galați și Spitalul de Boli Infecțioase “Cuvioasa Parascheva” Galați un proiect finanțat prin Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice”, Axa prioritară III “Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”, Domeniul Major de Intervenție 2 “Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice” – Operațiunea 4 “Susținerea implementării de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”- proiecte la nivel local.      Valoare totală a Proiectului care face obiectul finanțării nerambursabile este de : 6.889.138,6 lei.      Perioada de implementare a Proiectului : 24 luni      
  • Programul Operațional Sectorial „Cresterea Competitivității Economice” „Investiții pentru viitorul dumneavoastră”      “Sistem Informatic Integrat în vederea facilitării accesului pacienților la rezultatele medicale” –  Proiect cofinanțat prin Fondul  European de Dezvoltare Regională.           
  • Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeana vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro           
  • Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
  • În vederea  eficientizării sistemului medical, în ultimii 3 ani, în spital au fost implementate numeroase proiecte de investiții.