Accesul la Informatii de Interes Public

Art. 1. Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei. – extras din: Legea Nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public publicata in Monitorul Oficial Nr.663 din 23 octombrie 2001.

Pentru o colaborare mai buna, in conformitate cu “Normele metodologice de aplicare a Legii Nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public” va punem la dispozitie  urmatoarele:

Legea Nr.544 din 2001

HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Orice cerere/reclamatie administrativa poate fi transmisa spitalului in timpul programului de lucru de Luni-Vineri (7.00 – 15.00) , prin una din urmatoarele modalitati:

  • Fax la numarul  (0236) – 460 771
  • Prin posta pe adresa Spitalul de Pneumoftiziologie Galati – Strada Stiintei Nr. 117 
  • Prin depunere la Registratura Spitalul de Pneumoftiziologie Galati – Strada Stiintei Nr. 117
  • Prin E-mail la adresele: spitalul tbc@gmail.com | contact@pneumogalati.ro

Modalitati de contestare:

  1. Model formular de solicitare informatii publice
  2. Model reclamatie administrativa (1)-Reclamatie in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatie prin refuz.
  3. Model reclamatie administrativa (2)-Reclamatie in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatie prin neprimirea raspunsului.

Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Art. 12. 
(1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1, urmatoarele informatii: 
a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii; 
b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii; 
c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii; 
d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii; 
e) informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare; 
f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces; 
g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor. 

Lista cuprinzand categorii de documente gestionate la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie Galati

Lista cuprinzand documentele si sau informatiile de interes public